Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

De MRSA-Net Project

Projectinhoud en achtergrond

Achtergrond

De kiem "Staphylococcus aureus" is een van de belangrijkste oorzaken van nosocomiale infecties. Vooral kritisch zijn daarbij de infecties door Methicillin-resistente staphylococcen (MRSA), voor die er nog weinig mogelijkheden van een antibiotica-behandeling bestaan. Uit de literatuur is bekend, dat het optreden van MRSA met en verhoogde morbiditeit en mortaliteit geassocieerd is. Bovendien bestaat, door de in het ziekenhuis gekregen MRSA-infecties en MRSA-bloedvergiftigingen in vergelijk met 'Methicillin sensiblen S. aureus, een beduidend verhoogde sterfelijkheid. Naast uitgebreide en ernstige ziekteprocessen betekent het optreden van MRSA uiterst complexe en voor de ziekenhuizen zeer dure consequenties, in extreem geval, de sluiting van hele afdelingen.

Nosokomiale besmettingen met MRSA voeren tot een duidelijk verlengde ligduur van de patiënten, evenals tot extra kosten wegens noodzakelijke hygiënemaatregelen (b.v. isolering in een eenpersoonskamer) en de beperkte therapiemogelijkheid met vele bijwerkingen (b.v. Vancomycin) en dure antibiotica (b.v. Linezolid). Engemann et al., 2003 rekenen met bijkomende gemiddelde kosten bij de MRSA wondinfectie op 92.363 $. De toenemende behandeling van ernstig zieke patiënten en het stijgend aantal complexe geneeskundige maatregelen verscherpen deze situatie bijkomend. Bij toenemende lege kassas in ons gezondheidssysteem kan dit tot amper meer oplosbare conflicten voeren. In Duitsland werd in de laatste 10 jaren een stijging van MRSA-praevalenz van alle S.aureus isolate waargenomen. In Nederland en in Skandinavië houdt zich het aandeel sedert jaren stabiel op minder dan 3 %. Het optreden van MRSA is geen noodlot. Vooral in Nederland blijkt duidelijk, dat een consequentes te werk gaan naar het principe 'search and destroy', MRSA op een gering restaandeel terugdringen laat. In vele andere landen, in die geen inspanningen gedaan worden om de nosokoniale uitbreiding van MRSA te verhinderen, overtreft het MRSA-aandeel gedeeltelijk 80 %. In zodanige ziekenhuizen treden ook MRSA op die tegen alle beschikbare antibiotica resistent zijn. Dit is b.v. het geval in Japan waar gedeeltelijk tot 30 % van MRSA als niet meer als specifiek therapeerbaar gelden.

Eveneens zijn er beschrijvingen van niet-meer therapeerbare MRSA uit de USA. Het feit dat men in expertenkringen met geen beslissende nieuwontwikkeling van antibiotische effectklassen in de volgende 20 jaren rekent, is bovendien zorgwekkend. Ertoe komt dat ook andere bacteriën, gelijksoortig met de MRSA, een multi-weerstand ontwikkelen (Vancomycin resistente Enterokokken, Extended Spectrum Beta-Laktamase resistente bacteriën). De strukturen van een netwerk ter preventie tegen MRSA zullen ook tot insluiting van andere multiresistente bacteriën bruikbaar zijn. Belangrijk is hierbij, dat MRSA niet altijd als de 'novo genese' uit gevoelige S.aureus ontstaan, maar een gering aantal van resistente klonen onstaan zijn en zich van persoon tot persoon wereldwijd uitbreiden. MRSA gedraagt zich bij onvoldoende hygiëne gelijk een ongemerkte, maar toch een epidemieaardige uitbreidende besmettelijke ziekte. De enige methode om het MRSA-probleem in de greep te krijgen is een consequent 'search and destroy'-programma dat zich aan de radicale omzetting van hygiënerichtlijnen en rationale antibiotische therapieaanbevelingen houdt en dat de gelijktijdige inlichting van het personeel in het gezondheidswezen, evenals de overige bevolking tot basis heeft.


Quelle: Engemann J.J., Carmeli Y., Cosgrove S.E., Fowler V.G., Bronstein M.Z., Trivette S.L., Briggs J.P., Sexton D.J., Kaye K.S. 2003. Adverse clinical and economic outcomes attributable to methicillin resistance among patients with Staphylococcus aureus surgical site infection. Clin. Infect. Dis. 36:592-598.

 

Community acquired CA-MRSA – Het nieuwe gevaar

Hoewel lang gedacht is dat het MRSA-probleem uitsluitend een ziekenhuisprobleem is zien we de laatste jaren een toename van de zogenaamde „community acquired MRSA“ (CA-MRSA), dat wil zeggen; MRSA besmettingen bij patienten die nog nooit in een ziekenhuis zijn opgenomen geweest. CA-MRSA zijn instaat om bij gezonde mensen, vooral kinderen en senioren, hevige infecties te veroorzaken die sterfte tot gevolg kunnen hebben en vormen dan ook voor de gezonde bevolking buiten de ziekenhuizen wezenlijk een gevaar.

De doelstelling van het EUREGIO-Project is het opzetten van een grensoverschrijdend netwerk in de Regio Münsterland/Twente, dat als doel heeft de MRSA-prevalentie aan de Duitse kant van de grens, door middel van samenwerking en informatie uitwisseling, tot het niveau aan de Nederlandse zijde te verminderen. Aan Nederlandse zijde zal de uitbreiding van CA-MRSA geïnventariseerd en gecontroleerd worden waarmee er meer grip op een latent gevaar voor de volksgezondheid kan worden verkregen.

 

De project

De bacterië "Staphylococcus aureus" veroorzaakt wereldwijd de meeste, in het ziekenhuis opgelopen infecties. Van kritisch belang zijn daarbij de infecties veroorzaakt door 'Methicillin-resistente staphylococcen' (MRSA), waarvoor door resistentie-vorming nog maar weinig mogelijkheden voor antibiotica-behandeling overgebleven zijn. In Duitsland werd in de laatste jaren een stijging van de MRSA-prevalentie van alle S. aureus isolaten van 2 % naar ongeveer 25 % waargenomen. In Nederland blijft het percentage door de consequente 'search and destroy'-politiek sinds jaren stabiel op minder dan 3 %. Toch wordt in Nederland sinds twee jaar steeds meer de zogenaamde 'community acquired', d.w.z. ambulant gekregen MRSA beschreven, die een gevaar vormt voor de gezonde bevolking buiten de ziekenhuizen. Het EUREGIO-project staat voor de ontwikkeling van een grensovergrijdend netwerk in de streek Münsterland/Twente. Aan de Duitse zijde moet het MRSA-percentage aangepakt worden en tot op Nederlandse niveau verlaagd worden; aan de Nederlandse zijde moet het toestromen van MRSA uit Duitsland en de uitbreiding van MRSA bestreden worden. EUREGIO moet de basis vormen voor een grensovergrijdend kwaliteitsverbond dat door daling van het MRSA-percentage de geneeskundige zorg duidelijk kan verbeteren. Door deze samenwerking en informatieuitwisseling binnen de EUREGIO kan het project bijdragen de barrières te verminderen voor een vrije, grensovergrijdende omgang van patiënten en personeel in het gezondheidswezen. Door een daling van het MRSA-percentage zou de gezondheidszorg verbeterd worden en zou het op middellange termijn tot een belangrijk locatievoordeel kunnen voeren.

 

Kwaliteitsdoel van het MRSA-net project

 • Bijeenkomsten van de Raad van Advies
 • “Ronde tafel”-functie voor ziekenhuizen, laboratoria, GGD’en, universiteiten, huisartsen, verpleeghuizen, ambulancediensten et cetera
 • Consensus m.b.t. surveillance en oprichting van een MRSA-databank
 • Consensus over snelle MRSA-detectiemethoden in de laboratoria
 • Oprichting van een SPA-typeringsnetwerk
 • Activiteiten voor personeel en patiënten
 • Evaluatie van de begrijpelijkheid en acceptatie van de richtlijnen
 • Tussenrapportages
 • Publicatie van projectresultaten in de vakliteratuur
 • Publicatie van projectresultaten in de pers voor het algemene publiek
 • Implementatie van een geografisch early warning-systeem
 • Implementatie van een Euregio MRSA-net webportaal

 

Voorzorgsmaatregelen tegen MRSA

Basismaatregelen voor bestrijding van MRSA zijn
 1. Rationale antibioticatherapie
 2. Voorzorg
  – Omzetten van hygiënemaatregelen volgens aanbevelingen
  – Isolatie van alle MRSA-dragers en MRSA-besmette personen.
 3. Surveillance (toezicht)
  – Vroegtijdige laboratorium-diagnostische identificatie van dragers (screening) om een nosocomiale overdracht zo vroeg mogelijk te vermijden,
  – Classificatie (spa-typing) van de MRSA, om transmissieketens te herkennen, en een overzicht over de dynamica van de verspreiding en de persistentie aan patiënten te winnen,
 4. Therapie en reorganisatie van de besmette, resp. gekoloniseerde personen tijdens en na het verblijf in de zorginstelling
 5. Voorlichten van de bevolking, evenals de opleiding van het personeel in het gezondheidswezen.