Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Dit veld wordt naar behoefte voorzien van extra informatie (over de gekozen rubriek) of bevat verwijzingen naar contactgegevens, documenten etc.

 

 

 

De Euregio-projecten

Euregio-netwerken: korte beschrijving en betekenis

EUREGIO - Netwerken

Inmiddels bestaan er drie Nederlands-Duitse EUREGIO-netwerken, die de preventie van besmetting door ziekenhuisinfecties ten doel hebben.

Een van deze drie netwerken is het EUREGIO MRSA-net, dat sinds 2005 streeft naar het voorkomen van besmettingen met MRSA, waarbij het Nederlandse “Search & Destroy”-beleid aan Duits zijde als “Search & Follow” wordt toegepast. Het project EUREGIO MRSA-net is een preventienetwerk om de bevolking in de Nederlands-Duitse grensregio te beschermen tegen infecties met MRSA. Aanvankelijk werd het euregionale netwerk uitsluitend in de regio Twente en het Münsterland opgebouwd. Behalve de vorming van een netwerk van de ziekenhuizen in de EUREGIO en de invoering van vergelijkbare standaards voor screening en hygiënische maatregelen vormde ook de verdere behandeling van dragers van MRSA in de medische praktijk een belangrijke mijlpaal. Daartoe heeft de Kassenärztliche Vereiniging Westfalen-Lippe speciale behandelingscodes ingevoerd zodat de arts, die de vervolgbehandeling verricht, in staat wordt gesteld de preventieve saneringstherapie inclusief controleonderzoek uit te voeren. Intussen wordt deze netwerkontwikkeling in het kader van het EUREGIO-project EurSafety Health-net langs de hele Duits-Nederlandse grens uitgebreid.

Concreet wordt met het project EurSafety Health-net beoogd via grensoverschrijdende samenwerking de bescherming van de bevolking tegen infectiedreigingen in algemene zin en tegen infecties, waaraan patiënten in directe samenhang met hun behandeling zijn blootgesteld, te versterken. Van buitengewone betekenis is hierbij de bescherming tegen ziekteverwekkers met een antibioticaresistentie (bijv. MRSA).

De bescherming van patiënten tegen infecties (bijv. nieuwe griepvarianten, Norovirussen) en antibioticaresistente ziekteverwekkers zal in de komende jaren worden gerealiseerd via de vorming van een grensoverschrijdende kwaliteitskring van zo veel mogelijk deelnemers uit de gezondheidssector (patiënten, ziekenhuizen, artsenpraktijken, GGD’s, laboratoria etc.) in alle Nederlands-Duitse grensregio’s in de komende 5 jaar. Daarbij zal een groot aantal samenwerkingspartners van weerszijden van de grens worden betrokken.

MRSA-Net

Het project EUREGIO MRSA-net is een preventienetwerk om de bevolking in de Duits-Nederlandse grensregio te beschermen tegen infecties met MRSA. Na de oprichting in 2005 werd aanvankelijk alleen een netwerk in de regio Twente en het Münsterland gevormd. Momenteel wordt dit netwerk in het kader van EurSafety Health-net uitgebreid tot over het gehele Duits-Nederlandse grensgebied.

EurSafety Health-Net

EurSafety Health-net is een kaderproject, waartoe de coördinatoren van EUREGIO MRSA-net in 2010 het initiatief hebben genomen, waarmee verbetering van de patiëntveiligheid en preventie tegen infecties in de Duits-Nederlandse grensregio worden nagestreefd. Hierbij wordt voortgebouwd op het netwerk dat in het kader van EUREGIO MRSA-net is gevormd. De startbijeenkomst van het project EurSafety Health-net vond plaats op 19 november 2009 in Enschede. Behalve de euregionale netwerkvorming omvat dit volgens de planning 6 jaar durende project vooral wetenschappelijk onderzoek t.b.v. preventie van ziekenhuisinfecties (bijv. MRE1) en besmetting met andere belangrijke ziekteverwekkende organismen (bijv. influenza) en onderzoek op het gebied van moleculaire epidemiologie van de verwekkers van ziekenhuisinfecties, het voorschrijven van antibiotica, de gezondheidseconomische betekenis van hygiëne c.q. microbiologie, maar ook de ontwikkeling van twee academies voor personeel in de zorg, de ontwikkeling van een binationaal CIRS-systeem, de vorming van een netwerk van GGD’s en het behartigen van de belangen van de patiënt (bijv. EPECS).

SafeGuard MRSA VetMed-Net

SafeGuard MRSA VetMed-net, dat in 2009 in het leven is geroepen, faciliteert de interdisciplinaire en binationale samenwerking tussen humaan geneeskundigen en veterinairen en met de agrarische sector in het Duits-Nederlandse grensgebied met het doel een duidelijker inzicht te krijgen in de betekenis van la-MRSA in de grensregio.