Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4
Home | Projecten
Meer informatie
Beschrijving van het project
Coördinatoren & Partner

 

Informatiemateriaal voor agrariërs
 • Informatieblad: MRSA in de veehouderij [in duits]

» Download document

 • Infoblad: aanbevelingen voor agrariërs ter bescherming tegen de overdracht van MRSA [in duits]

» Download document

 

Duitsland

Bundesinstitut für Risikobewertung

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (kortweg MRSA genoemd) is de naam van ziektekiemen, die resistent zijn tegen bepaalde antibiotica en die bij de mens onder andere wondinfecties en ontstekingen van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Tot voor kort kwam deze ziekteverwekker voornamelijk in ziekenhuizen voor, waar deze van de ene op de andere mens werd overgedragen. In de afgelopen jaren zijn echter steeds vaker gevallen  vastgesteld waarbij mensen de infectie buiten het ziekenhuis hadden opgelopen. Tegelijkertijd bleek dat MRSA ook bij dieren kan optreden, vooral bij varkens. Het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) heeft vragen en antwoorden over MRSA en over de mogelijke infectiebronnen voor de mens verzameld. […]

» Open de link

Nederland

Voedsel en Waren Autoriteit –
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

NT-MRSA wordt aangetroffen bij verschillende diersoorten ('animal acquired'). Uit onderzoek door de VWA en het RIVM is gebleken dat in 2006 40% van de Nederlandse varkens drager van een ”non-typable” variant (NT-MRSA) was. Vervolgens is in 2007 ontdekt dat varkens- en kalverenhouders in Nederland een hoger dan gemiddeld risico hadden drager te zijn van deze niet typeerbare, aan de veehouderij gerelateerde variant van MRSA. Deze niet typeerbare MRSA-variant is ook in Denemarken bij varkens aangetroffen. […]

» Open de link

EU/Euregio

Informatie van de EFSA over MRSA in veehouderijbedrijven met fokvarkens

Analyse van het basisonderzoek ter vaststelling van de prevalentie van methicilline-resistente Staphylococcus aureus-bacteriën (MRSA) in veehouderijbedrijven met fokvarkens in de EU in 2008 - deel A: schatting van de MRSA-prevalentie.

PDF-artikel | Open de link

Analysis of the baseline survey on the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in holdings with breeding pigs, in the EU, 2008 [1] - Part A: MRSA prevalence estimates.

PDF-artikel | Open de link

Informatie van de EFSA over MRSA bij dieren en in levensmiddelen

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een onderzoeksgroep op het gebied van biologische bedreigingen verzocht een wetenschappelijk rapport op te stellen waarin de betekenis voor de volksgezondheid van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bij dieren en in levensmiddelen wordt geëvalueerd. […]

PDF-artikel
Open de link (duits)
Open de link (english)

Informatie van EMEA (EMEA reflection paper)

[…] MRSA is resistent tegen vrijwel alle bèta-lactam-antibiotica en bovendien in veel gevallen coresistent tegen diverse andere antimicrobiële middelen. Onlangs is bericht over klonale verspreiding van een bepaalde MRSA-stam (CC398) in hoge prevalentie in voornamelijk intensieve dierlijke productiesystemen. Verder zouden huisdieren drager kunnen zijn van meerdere humane MRSA-klonen. Alle belangrijke genetische lijnen van MRSA-stammen, die voorkomen bij huisdieren, paarden en in vee, zijn in staat dieren en mensen te infecteren. […]

PDF-artikel

 

 

 

Het project SafeGuard MRSA VetMed-Net

De projectpartners

In het kader van MRSA VetMed-net zal in de komende vier jaar worden gewerkt aan de vorming van een netwerk van humaan geneeskundigen en veterinairen in het Nederlands-Duitse grensgebied, zal onderzoek worden gedaan naar de wijze van overdracht tussen dier en mens en naar de oorzaken van infecties. Tenslotte zullen maatregelen ter preventie bij dier en mens worden ontwikkeld.

De primaire projectpartners zijn:

 • het Institut für Hygiene van de Universiteitskliniek Münster
  Contactpersoon: Dr. med. Robin Köck

 • de  gezondheidsdiensten voor dieren van de Landwirtschaftskammer NRW
  Contactpersoon: Dr. med. vet. Jürgen Harlizius

 • de Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren Deventer
  Contactpersoon: Dr. Peter van der Wolf

 • het Institut für Medizinische Mikrobiologie van de UKM
  Contactpersoon: Prof. Dr. med. Karsten Becker

 • de gezondheidsdiensten voor dieren van de Landwirtschaftskammer Niedersachsen
  Contactpersoon: Dr. med. vet. Schulte-Wülwer

 • de Radboud Universiteit Nijmegen 
  Contactpersoon: Prof. Dr. Andreas Voss
  Contactpersoon: Prof. Dr. Koos van der Velde

 • het Laboratorium Microbiologie Enschede
  Contactpersoon: Dr. Bert Mulder
  Contactpersoon: Dr. Ron Hendrix

 • het Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
  Contactpersoon: Dr. Ehlers

 • het Chemisch-veterinärmedizinisches Untersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe
  Contactpersoon: Dr. Sylvia Klees

 

De uitvoering van het project vindt plaats in nauwe samenwerking met:

 • het Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz van de deelstaat NRW (MUNLV),
 • de deskundigen van het zoönosen-netwerk FBI-Zoo (contactpersoon: Prof. Karch, Prof. Wieler),
 • het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (Dr. Tenhagen) en
 • het Robert Koch Institut (RKI) (Prof. Witte, Prof. Mielke)

Veel van de genoemde instituten spelen een vooraanstaande rol bij de bestrijding van MRSA bij dier en mens en hebben inmiddels goed functionerende vormen van grensoverschrijdende samenwerking en netwerken van deskundigen uit de humane geneeskunde en de veterinaire sector in het directe grensgebied opgebouwd. Het project maakt het mogelijk dat ervaring en vakkennis, maar ook technologie (bijv. systeem voor vroegtijdige waarschuwing) grensoverschrijdend worden uitgewisseld.

 

Subsidiëring

De grensoverschrijdende samenwerking wordt in de komende vier jaar mogelijk gemaakt door een subsidie met een volume van 2,3 miljoen euro in het kader van het Euregio-project Safeguard - MRSA VetMed-net, die afkomstig is van de Europese Unie en de ministeries van economische zaken van Nederland en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen.

 

Samenwerkingspartners

Helen AangenendHelen Aangenend heeft een mastergraad Clinical Health Sciences. Zij is onderzoekster bij het Academic Collaborative Centre AMPHI, Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, Nederland. Sinds maart 2011 werkt zij mee aan het PreMa-onderzoek. Naast dit onderzoek is zij tevens werkzaam als verpleegkundige infectieziektenbestrijding bij de GGD Regio Nijmegen.

PreMA-onderzoek

Doel van het PreMa-onderzoek is het vaststellen van de prevalentie van MRSA in regio’s met intensieve veehouderij in de Nederlands-Duitse grensstreek. In beide landen zullen bij patiënten, die hun normale werkzaamheden verrichten en in de afgelopen drie maanden een behandeling met antibiotica hebben ondergaan, neusuitstrijkjes worden afgenomen.

Verder zullen zij een korte vragenlijst invullen om primaire sociaal-demografische gegevens en informatie over risicofactoren te verzamelen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Robin Kock van de universiteitskliniek Münster, Andreas Voss van het Canisius Wilhemina Hospitaal in Nijmegen eb Alexander Friedrich van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

 

Dr. Jeannine Hautvast
Arts Maatschappij en Gezondheid
Coördinator Academische Werkplaats AMPHI
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
UMC St Radboud Nijmegen
Postbus 9101
NL - 6500HB Nijmegen

Fon +31.(0).24.3668447 / 3655638
E-Mail J.Hautvast[at]elg.umcn.nl

Dr. John Paget
Epidemiologist
Academische Werkplaats AMPHI
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
UMC St Radboud Nijmegen
Postbus 9101
NL - 6500HB Nijmegen

Fon +31.(0).24.3668066 / 3655638
E-Mail J.Paget[at]elg.umcn.nl

Lourens Heres
Manager R&D Food Safety
VION Fresh Meat West
Boseind 10
Postbus 1
NL - 5280 AA Boxtel

Mobil +31.615.098 873
E-Mail lourens.heres[at]vionfood.com
Web www.vion-in-nederland.com

Prof. Dr. Manfred Grote
Fakultät für Naturwissenschaften
Department Chemie
Anorganische und Analytische Chemie
Universität Paderborn
Warburgerstrasse 100
D - 33098 Paderborn

Fon +49.(0).5251.60-2191
Fax +49.(0).5251.60-3549

E-Mail magrote[at]zitmail.uni-paderborn.de
Web Chemie.uni-paderborn.de

In samenwerking met de werkgroep in Paderborn zullen antibiotica, die in het milieu worden aangetoond, worden geanalyseerd.