Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Het project MRSA-Net

Meerwaarde

Deze samenwerking en informatieuitwisseling tussen betrokken organisatie binnen de EUREGIO, moet leiden tot een grensoverschrijdende handleiding, die de MRSA-prevalentie en de daarbij horende gezondheidsrisico’s voor  zowel  de intramurale als ambulante patiënten aanzienlijk kan verminderen en waarmee de gezondheidszorg in de EUREGIO aanzienlijk wordt verbeterd. Op de middellange termijn kan dit tot een vrij verkeer van arbeidskrachten en patienten in het EUREGIO-gebied leiden. Door meer transparantie ten aanzien het MRSA probleem aan de hand van  uniforme typering van de MRSA stammen en een uniforme nomenclatuur, kan er zowel binnen de EUREGIO als ook daarbuiten een betere uitwisseling van informatie, een vroegtijdige alarmering en aanpak van MRSA besmettingen plaatsvinden.

Het terugbrengen van het MRSA-percentage in Duitsland tot op Nederlands niveau zal een direct en aanzienlijk financieel voordeel hebben. De kosten die voor extra hygiëne- en isolatiemaatregelen, langere en intensievere medische zorg en extra gezondheidsrisico’s door een besmetting met MRSA, gemiddeld kunnen oplopen van € 400 tot € 800 per patiënt per dag, illustreren dit.

Het hoge MRSA-percentage en de werkontzegging van door MRSA besmet personeel in Duitsland leidt momenteel tot een zeer inefficiënte inzet van medisch personeel en daardoor tot hoge kosten. Door het omzetten en op den duur toepassen van de Nederlandse richtlijnen in Duitse ziekenhuizen kan het met MRSA besmette medische personeel sneller het werk hervatten (24 uur in plaats van een gemiddelde van 10 dagen in de huidige situatie).

De uiteenlopende MRSA-percentages in Nederland en Duitsland vormen een verhoogd risico voor een instroom van zowel nosocomiale MRSA als CA-MRSA in Nederland door het grensoverschrijdend verkeer van patiënten, medisch personeel en studenten en personen in het algemeen. Dit risico vormt hiermee een drempel voor het grensoverschrijdend verkeer.

Vooral gezien het op korte termijn verwachte tekort aan medisch personeel aan de Nederlandse zijde van de EUREGIO en het toenemende aantal werkelozen in de gezondheidssector aan Duitse zijde vormt de huidige situatie een ongunstige belemmering voor de uitwisseling van personeel. Een vermindering van het MRSA-percentage in Duitsland kan de drempel voor een vrij grensoverschrijdend verkeer verminderen.