Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Het project MRSA-Net

Coördinatoren

Prof. Dr. med. Alexander FriedrichProf. Dr. med. Alexander W. Friedrich

Projectcoördinator (Lead-Partner)

Universitair Medisch Centrum Groningen
Medische Microbiologie
Hanzeplein 1, mailcode EB 80
NL–9713 GZ Groningen

Fon +31.(0).50-3613480
E-Mail alex.friedrich[at]umcg.nl

Alexander W. Friedrich is specialist medische microbiologie, ziekenhuishygiëne en infectiologie (DGI). Hij bekleedt de leerstoel medische microbiologie en ziekenhuishygiëne aan de universiteit van Groningen en is hoofd van de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij is expert op het gebied van infectie- en ziekenhuishygiëne en houdt zich al jarenlang intensief bezig met euregionale gezondheidszorg. Hij is daarnaast expert op het gebied van resistentie tegen antibiotica en zoönotische infecties en zet zich sinds vele jaren in voor nauwe samenwerking tussen onderzoek en openbare gezondheidsdiensten teneinde de patiëntveiligheid duurzaam te vergroten. Zijn taak is de algehele leiding van het project EurSafety Health-net.

Taken in het project

Prof. Dr. Alexander W. Friedrich is projectleider van MRSA-net en hij leidt het MRSA co-ordinatiecentrum voor de duitse afdeling. Hij is één van de vier co-ordinatoren van EUREGIO MRSA-net. Zijn taak is de wissenschapplijke basering van de conceptionering van stratagien voor de applicatie van legaal geankerde werkturgen in het gevecht tegen MRSA in DEuitsland. In nauwe zamenwerking met Mevrouw Dr Daniels-Haardt van LÖGD hij co-ordineert een netwerk (groep) tegen MRSA voor de duitse afdeling. Bovendien, hij is in constant contact met zijn nederlandse collega's, met de ESG, de EUREGIOs, wissenschapplijke organisaties, nationale (Robert Koch Institut) en internationale organisaties (Europese Commissie).

Hij initieert de formatie van regionale netwerk structuren en het dialoog met betrekking tot MRSA, daarin verwerkt hij alle essentieele elementen van lokale gezondheidswezen in het gevecht tegen de ziekte verwekkers/ pathogenen van MRSA. Bovendien leidt hij de duitse EUREGIO MRSA-net referentie laboratorium.

Wat kan je me vragen met betrekking tot het project?

Als u vragen heeft van verschillende aard:

  • met betrekking tot het project MRSA-net, met vragen, die niet te maken hebben met de Gezondheidsdiensten,
  • met betrekken tot MRSA en multi-resistenten ziekte verwekkers/pathogenen in het algemeen,
  • In grensoverschrijdende probleme met betrekking tot MRSA - b.v. patienten uit het Munsterland die behandeld willen worden in een ziekenhuis in de regio Twente, duits ziekenhuis personeel, die in de regio Twente willen werken,
  • En alle andere vragen, die kunnen voorkomen (re. MRSA) dan zal hij probeeren om u in contact te bringen met degene die hier overgaat.

 

Dr. M.G.R. Hendrix, Projektleiter TwenteDr. Ron Hendrix, M.D. PhD

Projectcoördinator Twente

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5, Building Cubicus C-205
NL-7522 NB Enschede

Fon +31.(0).50.5215111
E-Mail r.hendrix[at]infectielab.nl

Ron Hendrix is arts-microbioloog en zowel werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als in het Laboratorium voor Infectieziekten in Groningen als directeur medische microbiologie. Tevens is hij coprojectleider van „EurSafety Health-net“ aan de Universiteit Twente in Enschede. Binnen het ziekenhuis betreft zijn interessegebied voornamelijk zorggerelateerde infecties (HCAI)’; dit betreft alle aspecten van infectiecontrole gaande van klassieke ziekenhuishygiëne tot antibioticabeheer en epidemiologie. Sinds hij in het Nederlands-Duitse grensgebied werkzaam is, heeft grensoverschrijdende transmissie van MRSA van Duitsland naar Nederland en vice versa zijn speciale aandacht. Over deze thematiek zijn verschillende programma’s in nauwe samenwerking met de Duitsers ontwikkeld om zo verdere verspreiding van MRSA te voorkomen (www. mrsa-net.eu, www.eursafety.eu ). Eén belangrijk aspect van deze samenwerking is een programma om MRSA-dragers te dekoloniseren. Een ander aspect is snelle (moleculaire) MRSA-typering. Binnen het microbiologisch laboratorium is zijn interessegebied virologie, serologie en moleculaire biologie met nadruk op moleculaire en culturele identificatie van MRSA.

Taken in het project

Dr. Ron Hendrix leitet das MRSA-net Koordinationszentrum auf niederländischer Seite. Er ist einer der vier Koordinatoren von EUREGIO MRSA-net. Seine Aufgabe ist der Transfer der langjährigen niederländischen Expertise in der Bekämpfung von multiresistenten Erregern (Strategien zur rationalen Antibiotikatherapie, "search and destroy"). In enger Zusammenarbeit mit seinem Counterpart auf deutscher Seite koordiniert er die Netzwerkbildung gegen MRSA. Zudem steht er in ständigem Kontakt zu den übrigen Partnern, dem ESG, wissenschaftlichen Fachgesellschaften, und der nationalen Gesundheitsbehörde (RIVM). Zudem leitet er das niederländische EUREGIO MRSA-net Referenzlabor.

Wat kan je me vragen met betrekking tot het project?

Bei Fragen zu(r):

  • zum Projekt MRSA-net auf niederländischer Seite,
  • zur Erfahrung mit der erfolgreichen MRSA-Bekämpfung in den Niederlanden und den möglichen Grenzen einer solchen Strategie,
  • im Zusammenhang mit MRSA und multiresistenten Erregern im Allgemeinen,
  • zu grenzüberschreitenden Problemen im Zusammenhang mit MRSA (z.B. münsterländer Patienten, die in einem Krankenhaus der Region Twente behandelt werden möchten, deutsches Personal im Gesundheitswesen, das in der Region Twente tätig werden möchte),
  • und allen anderen Fragen, die im Zusammenhang mit MRSA auftauchen könnten, denn er wird versuchen, Sie an die entsprechend zuständige Person weiterzuleiten.

 

Dr. Inka Daniels-HaardtDr. Inka Daniels-Haardt

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) - vormals LIGA
Von Stauffenberg Str. 36
D-48151 Münster

Fon +49.(0).251.7793-4124
Fax +49.(0).251.7793-4250
E-Mail inka.daniels-haardt[at]lzg.gc.nrw.de

Inka Daniels-Haardt is medisch specialiste op het gebied van hygiëne en milieugeneeskunde en hoofd van de afdeling gezondheidsbescherming aan het Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit (LIGA) van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Binnen het project EUREGIO MRSA-net was zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de openbare gezondheidsdienst (ÖGD).

Taken in het project

Coördinatrice vanuit de openbare gezondheidszorg.

Wat kan je me vragen met betrekking tot het project?

Ik ben het aanspreekpunt voor de regionale gezondheidsdiensten in Nordrhein Westfahlen voor wat betreft de coördinatie, bijscholing, publiciteit, richtlijnen en checklists.

 

Dr. J.E.W.C. van Gemert-PijnenDr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5, Building Cubicus C-205
NL-7522 NB Enschede

Fon +31.(0).53.48 947 70
Fax +31.(0).53.48 923 88
E-Mail j.vanGemert-Pijnen[at]utwente.nl

Lisette van Gemert-Pijnen is psycho-taalwetenschapper en professor aan de afdeling voor communicatiewetenschappen van de Faculteit voor Gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente.  Zij is gespecialiseerd op het gebied van communicatieprocessen in netwerkstructuren. Haar onderzoeksgebieden liggen voornamelijk op het gebied van “E-health”, het ontwerpen en de ontwikkeling van IT-gestuurde hygiënerichtlijnen in medische instellingen. Zij is een van de coördinators in het EUREGIO MRSA-net en belast met de evaluatie van de communicatie in geïntegreerde zorginstellingen, met de afstemming van MRSA-richtlijnen, de toetsing daarvan op geschikte doelgroepen en met het opzetten van een virtuele helpdesk. Ze neemt al sinds jaren deel aan het IT-innovatieproject in de patiëntenzorg in Twente (IZIT). Daarnaast coördineert zij een door de overheid ondersteund project ten aanzien van de toepassing en de acceptatie van online communicatie in de ambulante patiëntenzorg.

Taken in het project

Ik participeer als assistent promotor in dit internationale aio-project (Universiteit Münster, Universiteit Twente, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek) over het ontwerp en de implementatie van een MRSA-webnet.

Wat kan je me vragen met betrekking tot het project?

Zie punt 1.

 

Verder contact persoonen:

Maarten van Limburg, MSc, BEng, DoktorandMaarten van Limburg, MSc, BEng, PhD student

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
NL-7522 NB Enschede

Fon +31.(0).53.48 90 70
E-Mail a.h.m.vanlimburg[at]utwente.nl

Ik ben Maarten, PhD student bij Universiteit Twente en ik doe onderzoek naar het implementeren van eHealth innovaties met behulp van business modelling. Innovaties in de zorg gaan te vaak nog fout, onder andere omdat er veel te weinig aandacht aan de implementatie wordt geschonken. Met een business modelling benadering wordt al vroeg in de ontwikkeling van een eHealth innovatie stil gestaan bij de implementatie en wordt bekeken wat voor waarde en rol de eHealth innovatie kan vervullen bij alle mogelijk betrokken partijen, de ‘stakeholders’. Hierdoor heeft de eHealth innovatie meer kans van slagen in de praktijk.

Taken in het project

Ik richt mij op de implementatie van EurSafety Health-net. Dit grensoverschrijdende project is erop gericht de patiëntveiligheid in zorginstellingen te verhogen door het aantal zorggerelateerde infecties terug te brengen. Om betrokken actoren adequaat van informatie te voorzien om deze zorggerelateerde infecties te kunnen beperken en bestrijden wordt een communicatieplatform ontwikkeld waarmee publiek en zorgverleners op een goede manier en op het juiste moment van informatie voorzien worden. Dit communicatieplatform is een eHealth innovatie en daarom kunnen we in het EurSafety Health-net project voor de implementatie gebruik maken van mijn onderzoek in business modelling in een eHealth context.

Wat kun je me vragen met betrekking tot het project?

Mijn onderzoek richt zit vooral op eHealth en op business modelling en natuurlijk hoe business modelling als implementatie methode gebruikt kan worden voor eHealth innovaties. Daarnaast heb ik ook een technische achtergrond dus ik probeer ook up-to-date te blijven met de nieuwste technieken die relevant kunnen zijn voor eHealth innovaties.

 

Jobke Wentzel, MSc, DoktorandinJobke Wentzel, MSc, PhD student

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
NL-7522 NB Enschede

Fon +31.(0).53.48 90 70
E-Mail m.j.wentzel[at]utwente.nl

Ik ben Jobke, PhD student bij Universiteit Twente en ik doe onderzoek naar de vorm en inhoud van eHealth innovaties. Vaak wordt informatie op websites alleen gepresenteerd vanuit de optiek van experts en niet zozeer de daadwerkelijke gebruikers, zoals patiënten of zorgverleners die een hele andere vorm en inhoud verwachten. Een balans tussen expertgedreven inhoud en gebruikersgedreven presentatie en vorm is belangrijk.

Taken in het project

Ik richt mij op de inhoud van EurSafety Health-net. Dit grensoverschrijdende project is erop gericht de patiëntveiligheid in zorginstellingen te verhogen door het aantal zorggerelateerde infecties terug te brengen. Om betrokken actoren adequaat van informatie te voorzien om deze zorggerelateerde infecties te kunnen beperken en bestrijden wordt een communicatieplatform ontwikkeld waarmee publiek en zorgverleners op een goede manier en op het juiste moment van informatie voorzien worden. Dit communicatieplatform zal informatie, bijvoorbeeld informatie voor patiënten, protocollen, etc, bevatten en ik zoek uit hoe deze expertgedreven informatie het beste opgesteld en gepresenteerd kan worden aan de gebruikers van EurSafety Health-net.

Wat kun je me vragen met betrekking tot het project?

Mijn onderzoek richt zich vooral op eHealth en Human-Centered Design en ook het evalueren van het gebruik om zo een beter beeld van de gebruikers te krijgen.

 

Dr. Alexander MellmannPD Dr. Alexander Mellmann

Universität Münster, Institut für Hygiene
Robert Koch Str. 41
D-48149 Münster

Fon +49.(0).251.83-52 316
E-Mail mellmann[at]uni-muenster.de

Ik ben arts in het Academisch Ziekenhuis in Münster. Momenteel ben ik assistent voor medische microbiologie, hygiëne en infectieziekten. Mijn beroepsmatige interesse gaat uit naar moleculaire identificatie en epidemiologie van bacteriële pathogenen en in het bijzonder MRSA. Ik ben gespecialiseerd in de zogenaamde sequence-based typering van MRSA (bijvoorbeeld spa en MLST).

Taken in het project

Sequence-based typering van MRSA, beantwoorden van vragen met betrekking tot microbiologie en hygiënemaatregelen bij MRSA en het opzetten van MRSA screening-programma's.

Wat kun je me vragen met betrekking tot het project?

Het interpreteren van MRSA-typeringen en vragen over microbiologie en hygiënemaatregelen bij uitbraak van MRSA, met name in ziekenhuizen.

 

Prof. Dr. M.F. SteehouderProf. Dr. M.F. Steehouder

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
NL-7522 NB Enschede

Fon +31.(0).53.48 93 315
E-Mail m.f.steehouder[at]gw.utwente.nl