Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Het project EurSafety Health-net

Projectcoördinatoren

Projectcoördinator (Lead partner)

Bild LeiterProf. dr. med. Alex Friedrich

Universitair Medisch Centrum Groningen
Medische Microbiologie
Hanzeplein 1, mailcode EB 80
NL–9713 GZ Groningen

Fon +31.(0).50-3613480
E-Mail alex.friedrich[at]umcg.nl

Alexander W. Friedrich is specialist medische microbiologie, ziekenhuishygiëne en infectiologie (DGI). Hij bekleedt de leerstoel medische microbiologie en ziekenhuishygiëne aan de universiteit van Groningen en is hoofd van de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij is expert op het gebied van infectie- en ziekenhuishygiëne en houdt zich al jarenlang intensief bezig met euregionale gezondheidszorg. Hij is daarnaast expert op het gebied van resistentie tegen antibiotica en zoönotische infecties en zet zich sinds vele jaren in voor nauwe samenwerking tussen onderzoek en openbare gezondheidsdiensten teneinde de patiëntveiligheid duurzaam te vergroten. Zijn taak is de algehele leiding van het project EurSafety Health-net.

 

Co-Projectcoördinatoren

Bild LeiterDr. Ron Hendrix, MD, PhD

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5, Building Cubicus C-205
NL-7522 NB Enschede

Fon +31.(0).50.5215111
E-Mail r.hendrix[at]infectielab.nl

Ron Hendrix is Directeur van de Medische Microbiologie in het Laboratorium voor Infectieziekten (LvI) in Groningen en werkzaam als arts-microbioloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tevens is hij coprojectleider van „EurSafety Health-net“ aan de Universiteit Twente in Enschede. Binnen het ziekenhuis betreft zijn interessegebied voornamelijk zorggerelateerde infecties (HCAI)’; dit betreft alle aspecten van infectiecontrole gaande van klassieke ziekenhuishygiëne tot antibioticabeheer en epidemiologie. Sinds hij in het Nederlands-Duitse grensgebied werkzaam is, heeft grensoverschrijdende transmissie van MRSA van Duitsland naar Nederland en vice versa zijn speciale aandacht. Over deze thematiek zijn verschillende programma’s in nauwe samenwerking met de Duitsers ontwikkeld om zo verdere verspreiding van MRSA te voorkomen (www. mrsa-net.eu, www.eursafety.eu ). Eén belangrijk aspect van deze samenwerking is een programma om MRSA-dragers te dekoloniseren. Een ander aspect is snelle (moleculaire) MRSA-typering. Binnen het microbiologisch laboratorium is zijn interessegebied virologie, serologie en moleculaire biologie met nadruk op moleculaire en culturele identificatie van MRSA.

Bild LeiterProf. dr. Jacques Scheres, MD, PhD

University Hospital Maastricht (azM)
Department of Medical Microbiology
P. Debyelaan 25
NL-6229 HX Maastricht

Fon +31.(0).626.882-762
E-Mail jscheres[at]knmg.nl

Jacques Scheres is professor in de erfelijkheidsleer en ruim twintig jaar actief in de euregionale gezondheidspolitiek, aanvankelijk als voorzitter van de gezondheidsraad van de provincie Limburg, daarna al vele jaren als coördinator van de universiteitskliniek Maastricht in de internationale en euregionale samenwerking. Als gewoon lid van benoemde vertegenwoordigers van het Europees Parlement in de raad van commissarissen van het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in Stockholm houdt hij zich eveneens sinds vele jaren bezig met het thema MRSA. De vaktechnische begeleiding in talrijke projecten van euregionale en internationale onderwerpen met betrekking tot de gezondheidszorg in Europa is kenmerkend voor zijn ervaring. Als adviserend lid in de Commissie IV van de Euregio-Maas-Rijn geeft hij talrijke impulsen aan de verdere ontwikkeling van de euregionale samenwerking.