Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Het project EurSafety Health-net

Doelstellingen: patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties

Het hoofddoel van het project EurSafety Health-net is grotere patiëntveiligheid en betere bescherming tegen infecties. Een blik over de grens richting Nederland heeft aangetoond dat de daar veel lagere MRSA-prevalentie in ziekenhuizen is terug te voeren op consequent uitgevoerde hygiënemaatregelen volgens het “search and destroy”-principe, een rationale inzet van antibiotica en een zeer gunstige personele bezetting met medische en verplegende hygiënevakkrachten.

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg aan beide zijden van de grens op een gelijk niveau te brengen, is het noodzakelijk dat de actoren in de zorg de infectiepreventie en daarmee de patiëntveiligheid door gecoördineerde maatregelen grensoverschrijdend inrichten. In het kader van het project EurSafety Healthnet wordt daarom gestreefd naar bescherming van patiënten tegen infecties en antibioticaresistente ziekteverwekkers door middel van het creëren van een grensoverschrijdende kwaliteitskring, bestaande uit zoveel mogelijk deelnemers uit de zorgsector (patiënten, ziekenhuizen, vrijgevestgde artsenpraktijken, GGD’s, zorginstellingen, laboratoria etc.) uit alle Duits- Nederlandse grens-euregio’s. De vorming van een netwerk van zorginstellingen is daarvoor onontbeerlijk omdat de instellingen de MRSA-problematiek niet alleen het hoofd kunnen bieden. Patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties kunnen niet binnen regionale grenzen gerealiseerd worden. Een basisvoorwaarde voor het slagen van een strategie, die over de grenzen van de afzonderlijke instellingen en staten reikt, is een consequent plan dat alle betrokkenen bij de patiëntenzorg omvat. Omdat aan de ene kant vroegtijdige herkenning en aan de andere kant de vervolgbehandeling van de patiënt centraal staat wordt dit principe in het Euregioproject ook “Search and Follow” genoemd.

Behalve de vorming van een euregionaal netwerk gaat het binnen dit project, dat vijf jaar zal duren, vooral om wetenschappelijk onderzoek ter preventie van ziekenhuisbesmettingen en andere belangrijke infectieziekten en onderzoek op het gebied van moleculaire epidemiologie van ziekenhuisinfecties, voorschrijven van antibiotica en de gezondheidseconomische betekenis van hygiëne en microbiologie. Daarnaast zijn workpackages actief ter ontwikkeling van twee academies voor zorgpersoneel, van twee binationale CIRS-systemen, voor het vormen van een netwerk tussen GGD’s en om te waarborgen dat met patiëntenbelangen rekening wordt gehouden.